Get to know meStaffan Tolsén är en själslig brottare och i de stora och bestämda svepande penseldragen ligger det en livsnerv som är hans egen livlina som bogserar tillbaka honom till jaget innan gränserna sprängs. Det finns en släktskap med en del av de tyska expressionisterna, ibland skymtar en smak av Emil Nolde eller Ernst Kirchner fram i de förvrängda formerna och de lyskraftiga färgerna lockar fram starka känslointryck som ett eko från Nietzsches filosofiska tongångar. Som betraktare blir vi ibland tysta vittnen till hans eftersträvan till försoning med livets obegriplighet. Det kollektiva symbolspråket finns där som vi alla intuitivt förstår, exempelvis motivet som båten på öppet ensligt hav. Men kraften i bilderna tänjer på alla frågetecken. Staffan visar därmed prov på en personlig övertygelse och en tro som han besitter och som han generöst vill dela med sig till oss andra. /Therese Holmgren, Göteborgs Konstförening